Jesteś tutaj

Data dodania

pon., 08/10/2012 - 13:15

Karaimi to najmniejsza mniejszość etniczna w naszym kraju. Mało kto o niej słyszał – większość ludzi kojarzy tę wywodzącą się z judaizmu społeczność z Litwą, a konkretnie z miastem Troki, w którym do dziś kultywują swoją tradycję i opowiadają turystom o swej historii i zwyczajach.

 

Karaimi wywodzą się z Krymu. W 1397 r. Wielki Książę Witold, w związku z wyprawą wojenną przeciw Złotej Ordzie sprowadził z Sołchatu na Krymie kilkaset rodzin karaimskich i osadził je w Trokach, ówczesnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stanowili oni tu ochronę osobistą księcia oraz jego siedziby - zamku trockiego na wyspie. Miasto podzielone było na dwie części - karaimską i chrześcijańską, stanowiące oddzielne jednostki administracyjne.

Litewscy Karaimi zorganizowani zostali na zasadach nadanego im na mocy przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 27 marca 1441 r. tzw. prawa magdeburskiego, zapewniającego samorząd. Nadanie tego prawa – zakładającego dużą wolność w zakresie ustanawiania praw wewnętrznych co do zasady zarezerwowane było dla ludności chrześcijańskiej, nadanie go mieszczanom karaimskim jest jedynym znanym przypadkiem udzielenia go ludności niechrześcijańskiej.

Język, którym posługują się Karaimi litewsko-polscy oraz zamieszkali na Półwyspie Krymskim należy do grupy języków tureckich.

Dziś

Dobrze, ale skąd Karaimi w Polsce? Najwięcej Karaimów mieszka we Wrocławiu, w tym mieście zarejestrowany jest Związek Karaimów Polskich. Najogólniej rzecz ujmując, do stolicy Dolnego Śląska przygnała ich zawierucha II wojny światowej. W grudniu 1946 r. odbył się we tam zjazd młodzieży; w latach powojennych kultura karaimska w Polsce kwitła. Przestrzegane były karaimskie zwyczaje, obchodzone święta. Dopiero pokolenie młodych ludzi w latach 70. zaczęło zrywac z tą tradycją na rzecz pełniejszej integracji z Polakami.  Aby nie dopuścić do zupełnego odrzucenia tradycji i zwyczajów, były regularne – od lat 70. zjazdy, w których uczestniczyło nierzadko blisko 60% mieszkającej w Polsce społeczności karaimskiej (przykładowo, w zjeździe zorganizowanym w Warszawie w 1975 r. uczestniczyło ok. 110 osób, co przy ogólnej liczbie Karaimów w naszym kraju, ocenianej na ok. 200 osób, było wynikiem zadowalającym.

W Karaimskim Związku Religijnym RP  jest zarejestrowanych ok. 120 osób, lecz z ludzi, którzy identyfikują się ze wspólnotą, jest znacznie więcej. Przykładowo, we Wrocławiu w 2010 r.  zarejestrowanych było ich 9, lecz sympatyków było w tym mieście blisko osiemdziesięciu.

 

Religia

Religia karaimska oparta jest na Starym Testamencie, a zwłaszcza na zawartym w nim Dekalogu, z zasadą i obowiązkiem indywidualnego i niezależnego od jakichkolwiek autorytetów ich przyswajania i interpretacji. Późniejsze uzupełnienia były dopuszczalne pod warunkiem, że nie zawierały sprzeczności z Biblią. Głównym kodyfikatorem był Anan syn Dawida z Basry (zm. 775 r.), który głosił, że Stary Testament jest tak doskonały, iż nie może być zmieniany, ani niczym uzupełniany.

Obowiązek samodzielnej interpretacji i ciągłego badania Starego testamentu wymusił na wyznawcach konieczność uczenia się języka hebrajskiego – uważa się bowiem, że święte pisma trzeba poznawać w oryginale, gdyż każdy ich przekład na język karaimski jest już cudzą interpretacją (interpretacją tłumacza).

Duchowni są obieralni i pełnią rolę przewodzących w zbiorowych modlitwach. Wszyscy mężczyźni biorą w modłach udział aktywny, głośno, zespołowo lub solo, czytając (śpiewając) określone teksty. Kobiety zajmują osobne pomieszczenie i uczestniczą w modłach biernie. Na liturgię karaimską składają się psalmy i fragmenty ksiąg biblijnych oraz na ich kanwie osnute hymny religijne. W modlitwach zawarte są treści: pochwalne, dziękczynne, pokutne, błagalne i wyrażające wyznanie wiary. Teksty Starego Testamentu odczytywane są po hebrajsku, inne modlitwy - w języku karaimskim.

Wykorzystano informacje ze strony Związku Karaimów Polskich (http://www.karaimi.org/ )

Tagi:

Copyright © 2011 stosunkimiedzynarodowe.pl. Projekt i realizacja: agencja interaktywna netturbina.pl.