Jesteś tutaj

Praktyki

Niniejsza baza jest zbiorem informacji o stałych ofertach praktyk i staży organizowanych m.in. przez instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, a także struktury związane z organizacjami międzynarodowymi. Baza opracowana została na podstawie informacji pochodzących bezpośrednio od przedstawicieli wymienionych poniżej podmiotów. Jeżeli widzą Państwo możliwość uzupełnienia niniejszego zestawienia, to prosimy o kontakt.

Informacje na temat bieżących ofert praktyk i staży znajdują się w dziale oferty.

 

Centrum Inicjatyw Międzynarodowych

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Studenci kierunków: politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filologia (zwłaszcza krajów bałkańskich, azjatyckich, słowiańskich, skandynawskich), ekonomia, kulturoznawstwo
  • Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu bardzo dobrym
  • Doświadczenie niewymagane
 • Zakres obowiązków:
  • Wsparcie prac członków programów tematycznych
  • Pisanie artykułów na prowadzonego przez  członków Stowarzyszenia bloga
  • Pisanie analiz tematycznych
  • Koordynacja własnego projektu i/lub aktywny udział w projektach już realizowanych
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: Barbara Marcinkowska, sekretarz zarządu, kontakt@centruminicjatyw.org, tel. 503 413 286
 • WWW: http://centruminicjatyw.org/?q=pl/node/40  

 

 Centrum Stosunków Międzynarodowych

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Studenci stosunków międzynarodowych, politologii, dziennikarstwa, filologii obcych
  • Znajomość języka angielskiego
 • Zakres obowiązków:
  • Pomoc przy organizacji konferencji
  • Praca w sekretariacie
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: info@csm.org.pl , tel. 22 646 52 67
 • WWW: http://csm.org.pl/   

 

 Europejska Akademia Dyplomacji

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim (poziom CAE lub wyżej)
  • Znajomość aktualnych zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych
  • Bardzo dobra znajomość pakietu  MS Office (MS Word, MS Excel)
  • Wysoka kultura osobista
 • Zakres obowiązków:
  • Pomoc w funkcjonowaniu biura
  • Pomoc w realizacji bieżących inicjatywe EAD i tworzenie własnych
  • Redagowanie stron internetowych EAD
  • Uczestniczenie w konferencjach jako przedstawiciel EAD
  • Dział: biuro siedziby fundacji
  • Czas trwania: 12 tygodni (240h) i minimum 20 h tygodniowo
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: Dorota Chmielewska, dchmielewska@diplomats.pl
 • WWW: http://www.diplomats.pl/

 

Europejska Rada Spraw Zagranicznych (European Council on Foreing Relations) - Biuro Warszawskie

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Student lub absolwent (preferowane nauki polityczne, studia międzynarodowe, etc.)
  • Znajomość j. angielskiego na poziomie C1 (inne języki będą dodatkowym atutem)
  • Mile widziane doświadczenie wolontariackie/praktyki w innych think tankach, instytucjach publicznych lub organizacjach zajmujących się polityką międzynarodową
 • Zakres obowiązków:
  • Prace biurowe
  • Zarządzanie i budowanie baz danych organizacji
  • Organizacja oraz obsługa konferencji i seminariów ECFR
  • Kontakty zewnętrzne, opieka nad uczestnikami wydarzeń organizowanych przez ECFR
  • Sporządzanie sprawozdań ze spotkań oraz wydarzeń
  • Drobne tłumaczenia (polski-angielski)
  • Reprezentowanie organizacji na wydarzeniach zewnętrznych
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: ma.makowska@ecfr.eu
 • WWW: http://www.ecfr.eu/content/warsaw/staff  

 

Fundacja "Centrum Studiów Polska-Azja"

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Wiek: powyżej 19 lat
  • Kierunek studiów: preferowane stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, ekonomia, orientalistyka
  • PREMIOWANE zainteresowanie krajami azjatyckimi i znajomość języka azjatyckiego
  • KONIECZNA dobra znajomość angielskiego
 • Zakres obowiązków:
  • Redagowanie 7-8 krótkich notek (newsów) tygodniowo dotyczących wydarzeń w danym kraju azjatyckim na portal  polska-azja.pl
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: info@polska-azja.pl
 • WWW: http://www.polska-azja.pl/   

 

Fundacja Edukacji Ekonomicznej

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Chęć zapoznania się z działalnością i funkcjonowaniem Fundacji Edukacji Ekonomicznej
  • Chęć zdobycia ogólnego doświadczenia i wiedzy o pracy w fundacji realizującej projekty finansowane ze środków UE
 • Zakres obowiązków:
  • Pomoc w pracy sekretariatu
  • Pomoc przy realizacji projektów
  • Tłumaczenia
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: Dominika Szczeplik, tel. 22 828 44 22
 • WWW: http://www.fundacjaedukacji.pl/   

 

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim (poziom CAE lub wyżej)
  • Znajomość aktualnych zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)
  • Wysoka kultura osobista
  • Samodzielność w działaniu
 • Zakres obowiązków:
  • Pomoc w funkcjonowaniu biura
  • Pomoc w realizacji bieżących inicjatyw Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) i tworzenie własnych
  • Redagowanie stron internetowych FKP
  • Pomoc w organizacji, obsługa i uczestniczenie w konferencjach jako przedstawiciel FKP
  • Dział: biuro siedziby fundacji
  • 12 tygodni (240h) i minimum 20h tygodniowo
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: Dorota Chmielewska, dchmielewska@pulaski.pl
 • WWW: http://pulaski.pl/

 

Fundacja Inna Przestrzeń

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • III-V rok studiów na kierunkach: stosunki międzynarodowe, politologia, studia azjanistyczne
  • Znajomość języka angielskiego
  • Wysoka motywacja do działań na rzecz praw człowieka
  • Zainteresowanie kwestiami międzynarodowymi, Tybetem, Chinami, bieżącą polityką
  • Możliwość pracy zdalnej
  • Regularny dostęp do Internetu
 • Zakres obowiązków:
  • Możliwość zaangażowania w wymiarze ok. 5 godzin tygodniowo przez co najmniej 3 miesiące, w tym cotygodniowe spotkania
  • pozostała praca przede wszystkim zdalna lub w elastycznych godzinach
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: program@ratujtybet.org
 • Więcej informacji: http://ratujtybet.org/117-praktyka_staz_w_warszawie.htm
 • WWW: http://przestrzen.art.pl/

 

Fundacja Konrada Adenaurea w Polsce

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Studenci min. III roku studiów na kierunkach: stosunki międzynarodowe, politologia/nauki polityczne, socjologia, europeistyka, dziennikarstwo, itp.
  • Znajomość języka niemieckiego na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym
 • Zakres obowiązków:
  • Research
  • Prasówki
  • Pomoc w przygotowaniach i przeprowadzaniu projektów FKA
  • Ok. 25-30 godzin praktyk w tygodniu przez ok. 2 miesiące
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: Agnieszka.prokocka@kas.pl, tel. 22 845 93 30
 • WWW: http://www.kas.de/polen/pl/

 

Instytut Kościuszki

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Oferta skierowana do studentów IV-V roku oraz studentów studiów doktoranckich
  • Zainteresowania naukowe w obszarach programowych Instytutu
  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
  • Duża motywacja do rozwoju osobistego, w tym naukowego i zawodowego
  • Zaangażowanie, profesjonalizm, dyspozycyjność (3 miesiące, minimum 20 godzin tygodniowo), terminowość
 • Zakres obowiązków:
  • Współpraca przy realizacji projektów Instytutu/koordynacja i realizacja projektów Instytutu oraz inicjowanie projektów autorskich
  • Przygotowywanie wniosków grantowych i dotacyjnych, w tym ze środków unijnych
  • Tłumaczenie i redagowanie tekstów/redakcja publikacji naukowych i eksperckich w ramach realizowanych projektów
  • Research danych i informacji
  • Romoc/organizacja konferencji naukowych, szkoleń i seminariów
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: joanna.b.swiatkowska@ik.org.pl
 • WWW: http://ik.org.pl/pl/    

 

Instytut Polski w Berlinie

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Preferowani absolwenci i studenci III, IV i V roku studiów kierunków istotnych z punktu widzenia placówki
  • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
  • Mile widziane doświadczenie w instytucjach z obszaru public and cultural diplomacy
 • Zakres obowiązków:
  • Prace tłumaczeniowe
  • Prace biurowe,
  • Wsparcie przy bieżących projektach Instytutu
  • Analiza danych internetowych
  • Opieka nad odwiedzającymi galerię Instytutu oraz bieżącą wystawą
  • Minimum 3 dni w tygodniu przez minimum 2 miesiące we współpracy ze wszystkimi referentami
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne. Instytut nie zapewnia zakwaterowania oraz nie ponosi kosztów podróży czy ubezpieczenia
 • Kontakt: Emilia Kałka - sekretariat, berlin@instytutpolski.org, tel. +49 (30) 24 75 81 0
 • WWW: http://berlin.polnischekultur.de/

 

Instytut Polski w Londynie

 

Instytut Polski w Paryżu

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej
  • Kandydat powinien być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych. W przypadku absolwentów, ważne jest by od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat
  • Kierunek studiów powinien odpowiadać charakterowi działań Instytutu (studia na kierunkach takich jak: romanistyka, politologia, kulturoznawstwo, historia, sztuka, etc.)
  • Konieczna jest znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie
 • Zakres obowiązków:
  • Ilość godzin to około 35-40h w tygodniu. Czas trwania praktyki to maksimum  3 miesiące
  • Praktykant przydzielany jest do jednej z sekcji programowych: tj. muzyka klasyczna i teatr, historia i muzyka współczesna, film i literatura oraz design
  • Oprócz pracy nad projektem w jednej z ww. dziedzin praktykant może otrzymywać również zadania o charakterze administracyjnym lub okresowo pełnić dyżur w sekretariacie
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: info@institutpolonais.fr, tel. 00 33 (0) 1 53 93 90 10
 • WWW: http://www.institutpolonais.fr/   

 

Instytut Polski w Pradze

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
 • Zakres obowiązków:
  • Zakres obowiązków wynika ze specyfiki odbywanej praktyki w dziale recepcyjno-bibliotecznym/prace administracyjne/obsługa recepcji i czytelni czasopism
  • Wyszukiwanie informacji na tematy kulturalno-turystyczne o Polsce
  • Obsługa gości Instytutu Polskiego
  • Pomoc przy realizacji imprez programowych
  • Wysyłka poczty
  • Prace z księgozbiorem i katalogami
  • Tłumaczenia na naszą stronę internetową z jęz. czeskiego na polski (zależnie od umiejętności praktykanta)
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne. Instytut nie partycypuje w kosztach pobytu praktykanta w Pradze
 • Kontakt: Beata Mocova, beata.mocova@msz.gov.pl, tel. 00420/224 214 709 (wtorek, czwartek, piątek)
 • WWW: http://www.polskyinstitut.cz/   

 

Instytut Polski w Sofii

 

Instytut Polski w Sztokholmie

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Bycie studentem min. III roku studiów lub studiów podyplomowych/doktoranckich na kierunkach kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarządzania, public relations, literaturoznawczych lub innych kierunkach humanistycznych
  • Dobra znajomość języka polskiego, szwedzkiego i angielskiego
  • Szerokie zainteresowania w dziedzinie kultury, historii, sztuki i mediów
  • Kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie
  • Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ lub inne) oraz zaświadczenia o niekaralności
 • Zakres obowiązków:
  • Zadania z zakresu komunikacji i PR (w tym współpraca z postaciami polskiego i szwedzkiego świata kultury)
  • Praca nad realizacją projektów kulturalnych
  • Praktyki odbywają się przez cały rok kalendarzowy w pełnym wymiarze godzin przez okres jednego miesiąca lub w niepełnym wymiarze godzin przez okres dwóch miesięcy
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne. Instytut nie zapewnia zakwaterowania oraz  nie ponosi kosztów związanych z podróżą, wyżywieniem, itp.
 • Kontakt: info@polskainstitutet.se
 • WWW: http://www.polskainstitutet.se/pl/praktyki_instytut_sztokholm   

 

Instytut Polski w Wiedniu

 

Instytut Studiów Strategicznych

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Studenci studiujący na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka
  • Obowiązkowa znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i korespondencję
  • Mile widziana znajomość języka rosyjskiego oraz ukraińskiego
 • Zakres obowiązków:
  • Dział, w którym odbywać się będą praktyki będzie ustalany w trakcie rozmowy z kandydatem oraz będzie dostosowywany do aktualnych potrzeb Fundacji
  • Długość praktyk wynosi min. 3 tygodnie (120h)
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: biuro@iss.krakow.pl, tel. 12 421 62 50
 • WWW: http://iss.krakow.pl/

 

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (United Nations Information Centre in Warsaw)

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Na praktyki przyjmowani są studenci ostatnich lat (IV i V rok), którzy interesują się działalnością Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • Preferowane kierunki studiów: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne (politologia), prawo (zwłaszcza problematyka praw człowieka), dziennikarstwo, filologia angielska, public relations, socjologia
  • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Zakres obowiązków:
  • Praktyki trwają dwa miesiące w pełnym wymiarze godzin pracy
  • Studenci zajmują się zagadnieniami merytorycznymi wynikającymi z kalendarza NZ oraz z planu działania Ośrodka. Określenie zainteresowań aplikanta i przyznanie mu przyszłych zadań ma miejsce podczas rozmowy rekrutacyjnej
  • Nasi praktykanci dostają 'tematy przewodnie', którymi się zajmują. Na podstawie dokumentów ONZ w języku angielskim przygotowują materiały w języku polskim, które następnie są umieszczane na stronie internetowej
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: unic.poland@unic.org
 • WWW: http://www.unic.un.org.pl/unic_warsaw/

 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Studenci i absolwenci studiów wyższych
  • Wiek do 30. roku życia
  • Pożądana biegła znajomość języka angielskiego
  • Doświadczenie niewymagane
 • Zakres obowiązków:
  • Pełny wymiar czasu pracy, tj. 40 godz. tygodniowo
  • Czas trwania praktyki od 1 miesiąca do 3 miesięcy
  • zadania o charakterze biurowo/merytorycznym
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: katarzyna.zalech@paiz.gov.pl 
 • WWW: http://www.paiz.gov.pl/pl

 

Punkt Informacyjny Unii Europejskiej

 • Warunki przyjęcia na praktykę:
  • Studia (wszystkie roczniki) na kierunkach: europeistyka, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo
  • Znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość innych języków obcych)
  • Zainteresowanie tematyką europejską i chęć do pracy
  • Inicjatywa i pozytywne podejście do powierzanych obowiązków
  • Motywacja do wzbogacenia swojej wiedzy i otwartość na wszelkie wyzwania
 • Zakres obowiązków:
  • Pomoc w oganizacji i prowadzeniu Lekcji Europejskich dla młodzieży
  • W miarę zainteresowań i kompetencji udzielanie odpowiedzi na zadane pytania dotyczące funkcjonowania UE
  • Prowadzenie przeglądu prasy pod kątem informacji o UE
  • Uczestniczenie w projektach prowadzonych wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce
  • Organizowanie wysyłki materiałów dla szkół i organizacji zajmujących się tematyką europejską
  • Prowadzenie spisu publikacji dostępnych i wysyłanych przez PI UE
  • Wspomaganie Zespołu w organizacji magazynu z publikacjami o UE
  • Odpowiadając na zapotrzebowanie studentów, na praktyki przyjmujemy 2 osoby miesięcznie
  • Osoba studiująca zainteresowana praktykami w PI UE powinna poświęcić na praktyki co najmniej 18 godzin tygodniowo (sposób rozłożenia planu w tygodniu uzgadniany jest indywidualnie z zakwalifikowanym kandydatem)
 • Warunki finansowe: Praktyki bezpłatne
 • Kontakt: infopoint-eu@e.pl - CV i listy motywacyjne w języku polskim
 • WWW: http://ec.europa.eu/polska/info_point/info_point_pl.htm

   

Copyright © 2011 stosunkimiedzynarodowe.pl. Projekt i realizacja: agencja interaktywna netturbina.pl.