Jesteś tutaj

organizacje międzynarodowe

organizacje międzynarodowe

Autor:
Data nadesłania: 23/05/2014 - 15:01

W Wielkiej Brytanii zakończyły się w czwartek o godzinie 23 czasu polskiego wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie opublikowano tam wyników sondażowych (exit polls).

Data nadesłania: 24/01/2013 - 15:45

Od wielu lat kwestia aneksji Turcji do Unii Europejskiej stanowi jeden z najważniejszych problemów przed którym stoi Wspólnota. Z członkostwa Turcji Unia mogłaby wiele skorzystać, jednak z drugiej strony, samo jej przystąpienie mogłoby przysporzyć wiele kłopotów i bezpośrednio wpłynąć na kształt Unii w przyszłości. 

 

Data nadesłania: 14/12/2012 - 15:33

Wielu młodych ludzi uważa, że Unia Europejska zasłużenie otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Taki jest wynik ostatniego badania z cyklu European Youth Polls (Ogólnoeuropejskie Badania Opinii Młodzieży). Jednak podczas gdy 61% jest zdania, że to wyróżnienie Unii się należy, 60% przyznaje także, iż chciałoby, aby UE rozwijała się w kierunku prawdziwej federacji.

Data nadesłania: 11/06/2012 - 21:44

"Niewielu Europejczyków zdaje sobie sprawę, że od 2004 roku Unia Europejska posiada własną armię. I chociaż Grupy Bojowe UE, bo o nich mowa, są nieliczne a ich wartość bojowa w przypadku poważnego konfliktu jest niewielka, to już sam fakt ich istnienia wart jest odnotowania. Historia tych jednostek jest stosunkowo krótka, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, iż pierwsze próby utworzenia wspólnej europejskiej armii miały miejsce już wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej" - o europejskiej integracji wojskowej pisze Bartosz Bolecki.

Data nadesłania: 17/05/2012 - 12:41

"APEC promuje w swojej polityce przede wszystkim otwarty regionalizm – cła są znoszone wobec wszystkich partnerów handlowych zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jednym z najważniejszych problemów współpracy w ramach APEC jest podział na państwa zainteresowane większym otwarciem swoich rynków i te, które są tym zainteresowane mniej" - o Wspólnocie Gospodarczej Azji i Payfiku pisze Stefan Grabowski.

Data nadesłania: 14/03/2012 - 14:07

"Obok państw europejskich pukających do drzwi UE, istnieje kraj najdalej wysunięty na północ kontynentu, który nie chce aspirować do klubu zwanego Unią Europejską. Norwegia, bo o tym państwie mowa, już dwukrotnie stawała w bloku startowym do wyścigu akcesyjnego. Obydwa okazały się falstartem. Przed unijnymi dygnitarzami, pragnącymi norweskiego członkostwa, sporo pracy. Gra jest warta świeczki – norweskie surowce naturalne i PKB mogłyby okazać się zastrzykiem dla dziurawego portfela Brukseli" - o relacjach Norwegii z Unią Europejską pisze Konrad Czarnecki.

Data nadesłania: 08/03/2012 - 10:55

Liga Państw Arabskich z jednej strony jest postrzegana jako organizacja regionalna, do której dostęp mają wszystkie państwa arabskie, wykazujące wspólnotę języka, historii, kultury i religii. Z drugiej, ze względu na swój szeroki zakres działania oraz rozległe kompetencje przedmiotowe jest uznawana za organizację międzynarodową o charakterze uniwersalnym. Członkiem Ligi Państw Arabskich może być każde niepodległe państwo arabskie, które wyrazi chęć członkostwa i podpisze Pakt Ustanawiający Ligę. Obecnie w skład tej organizacji wchodzą 22 państwa oraz Organizacja Wyzwolenia Palestyny.

Data nadesłania: 20/02/2012 - 11:01

"Po niedawnych doniesieniach prasowych o przyjęciu Chorwacji do Unii Europejskiej w 2013 roku oczy wszystkich zaczynają biec w górę mapy Europy, do dalekiej Islandii. Państwo słynące z nieskażonej natury i wysokiego wzrostu gospodarczego od 2009 roku rozpoczęło proces przyłączenia się do UE. Jest to proces, który przysporzy nerwowych sytuacji, wzbudzi wiele emocji" - jak wyglądają relacje Islandii z Unią Europejską, jakie są kwestie sporne w negocjacjach, kto jest "za" a kto "przeciw" i czy Islandczycy rzeczywiście dążą do integracji? - wyjaśnia Konrad Czarnecki.

Data nadesłania: 15/02/2012 - 11:08

"The Commonwealth of Nations jest organizacją broniącą praw człowieka, wolności, równości, wolnego handlu oraz demokratycznych form władzy. Jej korzenie wywodzą się z Imperium Brytyjskiego, aczkolwiek nie wszyscy członkowie mają z  nim ścisłe powiązania historyczne. Czynnikiem spajającym Commonwealth jest osoba monarchy Wielkiej Brytanii oraz język angielski. Warto też dodać, że Commonwealth kładzie wielki nacisk na edukację we wszystkich krajach, szczególnie w tych najbiedniejszych" - o Wspólnocie Narodów, jej genezie, funkcjonowaniu i zachodzących zmianach pisze Alexander Parmee.

Data nadesłania: 09/02/2012 - 15:10

Organizacja Współpracy Islamskiej (poprzednio Organizacja Konferencji Islamskiej) jest międzynarodową organizacją polityczno religijną powstałą w 1971 roku. Celem tej instytucji jest zacieśnianie współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej państw muzułmańskich. Obecnie organizacja grupuje 57 państw, a jej sekretarzem generalnym od 2005 roku jest Ekmeleddin Ihsanoglu. Jej siedzibą jest Dżudda w Arabii Saudyjskiej. Oprócz krajów członkowskich z OWI współpracują państwa mające status obserwatora, m.in. Federacja Rosyjska czy Tajlandia.

Strony

Copyright © 2011 stosunkimiedzynarodowe.pl. Projekt i realizacja: agencja interaktywna netturbina.pl.