Jesteś tutaj

prawo międzynarodowe

prawo międzynarodowe

Data nadesłania: 25/07/2012 - 12:12

Historia granic Rzeczpospolitej jest równie burzliwa co jej historia. Od samego początku jej istnienia, Rzeczpospolita musiała radzić sobie z potężnymi sąsiadami którzy cały czas czyhali na moment słabości i możliwość przejęcia ziemi.

Data nadesłania: 24/07/2012 - 16:12

Niewątpliwie Arktyka to dość słabo znany obszar przez przeciętnego człowieka. Kojarzy się on ze śniegiem i lodem oraz zwierzętami polarnymi. Jednakże ze względu na postępujące topnienie lodowców Arktyka odsłania swoje pozostałe bogactwa, które są znacznie cenniejsze dla państw.

Data nadesłania: 29/05/2012 - 10:25

 

"Kwestia źródeł prawa międzynarodowego wzbudza kontrowersje od wielu wieków. Jest to trudny temat, ze względu na specyficzny charakter prawa międzynarodowego, brak jednego suwerena i równość stron. [...] Profesor Symonides tłumacząc użycie tego pojęcia porównał prawo międzynarodowe do rzeki, która musi mieć swoje źródła z których wypływa" - Łukasz Świątek o źródłach prawa międzynarodowego.

Data nadesłania: 16/05/2012 - 14:36

"Termin „wojna sprawiedliwa” powoli umiera i odchodzi w niepamięć. Kojarzony jest ze średniowiecznymi bitwami  i etosem rycerskim. W szczególności Europa, która całkowicie zmieniła strategię postrzegania bezpieczeństwa, traktuje to pojęcie jako relikt. Globalizacja i rozwój technologiczny doprowadziły do całkowitej przemiany zagrożeń którym państwo musi stawić czoła" - Łukasz Świątek o wojnie sprawiedliwej.

Data nadesłania: 20/04/2012 - 10:58

"Stosunki zagraniczne to jedna z dwóch części suwerenności każdego państwa. Jeśli państwo jest zależne od innego lub jest nastawione negatywnie do jakiejkolwiek współpracy międzynarodowej, od razu zauważymy to w jego ustawie zasadniczej. Konstytucja [...] również nie pozostawia żadnych wątpliwości w tej materii" - Łukasz Świątek o prawie międzynarodowym i polityce zagranicznej w Konstytucji RP.

Data nadesłania: 07/10/2011 - 15:08

Polska w czasie siedemdziesięciu lat swego uczestnictwa w strukturach międzynarodowych – w okresie międzywojennym w Lidze Narodów oraz po II wojnie światowej w Organizacji Narodów Zjednoczonych – wniosła ogromny wkład w wypracowanie międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, w tym również praw dziecka. Na forum międzynarodowym Polska była jednym z aktywniejszych i zaangażowanych uczestników w problematykę dziecka, występowała z szeregiem propozycji oraz wniosków i prezentowała własne projekty inicjatyw dotyczących określonego obszaru działania. O wieloletnim polskim zaangażowaniu w...

Data nadesłania: 01/09/2011 - 12:45

Dno Oceanu Arktycznego jest dużo bogatsze w złoża, niż się wydawało jeszcze kilkanaście lat temu, w związku z czym stało się ważnym punktem w polityce państw, które mają do niego dostęp. Stany Zjednoczone, Rosja, Norwegia, Dania i Kanada mają świadomość, że uzyskanie zwierzchnictwa nad Arktyką oznacza dostęp do ogromnych złóż surowców, które mają ogromny wpływ na pozycję ekonomiczną kraju w skali światowej. Arktyka staje się ważnym punktem zwłaszcza w polityce rosyjskiej, a udział Federacji w jakimkolwiek sporze terytorialnym rodzi niebezpieczeństwo, że nie wszystkie reguły prawa...

Data nadesłania: 24/06/2009 - 13:00

W historii Stosunków Międzynarodowych istnieje wiele przykładów lekceważenia i nieprzestrzegania norm międzynarodowego prawa humanitarnego jak również prawa międzynarodowego w kwestii ochrony praw człowieka. Jest to podyktowane przede wszystkim postawą rządów, które ignorują działania organizacji i instytucji międzynarodowych, uzasadniając to ingerencją w sprawy wewnętrzne. Naruszenia powyższych zasad podczas konfliktu często prowadzą do wyniszczającego kryzysu humanitarnego, którego przykładem może być sytuacja w Darfurze, zachodniej prowincji Sudanu. Magdalena Cichuta

Data nadesłania: 14/03/2009 - 12:00

Porwania dla okupu to jeden z wielu sposobów działania terrorystów na całym świecie w celu zdobycia środków na finansowanie swojej działalności lub wymuszenia ustępstw politycznych. W ostatniej dekadzie kraje islamskie przodują w niechlubnych statystykach porwań obcokrajowców. Do najniebezpieczniejszych zakątków świata, gdzie cudzoziemcy są szczególnie narażeni na ataki terroru, należy pogranicze afgańsko-pakistańskie. Gdy na początku lutego 2009 r.

Data nadesłania: 18/01/2009 - 12:00

Od 1945 roku na świecie miało miejsce ponad 300 aktów masowej przemocy. Zdecydowana większość wystąpiła w krajach Trzeciego Świata, a prawie dwie-trzecie z nich spowodowane konfliktami na tle etnicznym. Wraz z końcem Zimnej Wojny wielu ekspertów wierzyło, że liczba konfliktów zmniejszy się. Niestety, w post-zimnowojennym ładzie konflikty cechują się jeszcze większą brutalnością. Ostatnie wydarzenia w Gruzji oraz Palestynie pokazują, jak konflikty etniczne są trwale wpisane w relacje międzynarodowe.  

Strony

Copyright © 2011 stosunkimiedzynarodowe.pl. Projekt i realizacja: agencja interaktywna netturbina.pl.