Jesteś tutaj

systemy polityczne

systemy polityczne

Data nadesłania: 01/07/2013 - 13:01

Jeśli w Republice Czeskiej Izba Poselska zagra w rytm melodii Prezydenta Miloša Zemana to od powstania państwa w 1993 roku będziemy mieli już trzeci w historii rząd ekspertów, nazywany również w literaturze rządem fachowców. Po kryzysie korupcyjnych na szczytach władzy publicznej i masowej akcji policji i służb mundurowych w tym kraju może dojść do kolejnego absurdalnego wydarzenia, kiedy kryzys polityczny wymusi na głowie państwa podjęcie skomplikowanej decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

Autor:
Data nadesłania: 17/04/2013 - 11:27

Gdy trochę ponad dwa lata temu wybuchły pierwsze protesty w świecie arabskim świat miał mieszane uczucia. Część miała nadzieję na demokratyczne przemiany, druga część obawiała się radykalnych środowisk u władzy. Jak przebiegła rewolucja w Egipcie?

Data nadesłania: 04/11/2012 - 21:37

Czy 99,91% to mało? Zdecydowanie tak, jeśli jest to liczba przeliczonych głosów po wyborach, które odbyły się tydzień wcześniej.

Data nadesłania: 21/05/2012 - 13:46

"Szwajcaria jest unikatowym państwem w Europie. Wyraża się to w neutralności tego kraju, a także w niechęci do przynależności do organizacji międzynarodowych. Wystarczy wspomnieć, że do ONZ wstąpiła dopiero w 2002 roku. Jej ustrój polityczny normuje w głównej mierze Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 roku, która obowiązuje od 1 stycznia 2000" - o systemie politycznym Szwajcarii pisze Bartosz Wszeborowski.

Data nadesłania: 23/04/2012 - 11:08

"System polityczny Francji należy do jednych z najbardziej skomplikowanych, ale także najbardziej ciekawych systemów politycznych wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Długa tradycja konstytucyjna miała ogromny wpływ także na obecne regulacje konstytucyjne. Wiele osób po przeczytaniu Konstytucji V Republiki może znaleźć w niej elementy niedemokratyczne" - system polityczny Francji opisuje Bartosz Wszeborowski.

Data nadesłania: 17/04/2012 - 11:39

"Partia Demokratyczna to odpowiedź na skostniałą już i zastaną Partię Liberalno-Demokratyczną rządzącą nieustannie przez przeszło 50 lat. Chciano czegoś nowego i tym czymś miała być Minshu-tō, której liberalne oraz socjaldemokratyczne korzenie miały oferować nową jakość. Jej głównym celem było przejęcie władzy, na tym się więc skupiono, zarazem przerywając półwieczny okres przewodnictwa PLD" - o zmianie na szczytach władzy w Japonii pisze Sebastian Golański.

Data nadesłania: 12/04/2012 - 10:37

Prezydent jest formalnym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą służb zbrojnych, mianuje rząd i jego przedstawicieli na szczeblu lokalnym, sędziów oraz urzędników. Swoje uprawnienia realizuje poprzez rząd. Ponadto zwołuje i zamyka sesje parlamentu. Może wydawać dekrety oraz rozporządzenia (nie wymagają one kontrasygnaty). Prezydent ponosi odpowiedzialność konstytucyjną i może zostać postawiony w stan impeachmentu. Oskarżenie wnosi jedna z izb do drugiej, z której potrzeba 2/3 głosów aby usunąć go z urzędu.

Data nadesłania: 11/04/2012 - 10:53

Mimo zeszłorocznych pogłosek o jego śmierci, Jiang nadal kurczowo trzyma się swoich wpływów. Powszechnie uważa się, że to on w praktyce kieruje krajem z tylnego siedzenia i porównuje się go do Cesarzowej Wdowy Cixi (1835-1908), która bardzo sprawnie pełniła taką rolę u schyłku ostatniej dynastii Qing. To właśnie on miał doprowadzić do dymisji Bo, którego zastąpił jeden z jego protegowanych. Przyszły prezydent ChRL, Xi Jinping, to również wierny sojusznik Jianga.

Data nadesłania: 24/10/2011 - 09:57

W 1979 r. wybuchła w Iranie rewolucja islamska, pod naciskiem której Mohammad Reza Pahlawi zmuszony był opuścić kraj. Władzę przejął przywódca opozycji muzułmańskiej ajatollah R. Chomeini. Efektem działań Chomeniego była zmiana ustroju politycznego kraju. 1 kwietnia 1979 r. przekształcono Monarchię Konstytucyjną Iranu w Republikę Islamską. Iran stał się państwem opartym na szariacie, dlatego też utworzono Radę Strażników Rewolucji, mającą strzec zgodności ustaw z prawem islamskim. Irański system polityczny prezentuje Jessica Wolska.

Data nadesłania: 12/10/2011 - 12:41

Współczesna Ukraina powstała w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Wykorzystując zamieszanie wywołane puczem Janajewa w Moskwie - Rada Najwyższa ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, 24 sierpnia 1991 roku uchwaliła Akt Niepodległości Ukrainy poparty przez dominującą część Ukraińców w referendum z grudnia 1991 roku. Od tego momentu Ukraina rozpoczęła budowanie własnej państwowości. Jej ustrój polityczny zasadza się przede wszystkim na Konstytucji z 1996 roku, będącej podstawowym aktem prawnym państwa ukraińskiego. O ukraińskim systemie politycznym pisze Ewelina...

Strony

Copyright © 2011 stosunkimiedzynarodowe.pl. Projekt i realizacja: agencja interaktywna netturbina.pl.